თეზაურუსიb

Bush Model

ბუშის მოდელი. წინასაარჩევნო კამპანიის მოდელი, რომელიც პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშის სახელს ატარებს. მოდელი აღნიშნავს კამპანიის სტრატეგიას, რომლის ყველა მცდელობა მიმართულია კანდიდატის მყარი მხარდამჭერების გამოსავლენად და მათ ჩასართველად გამოკითხვებში.

კომენტარები: