ლექსიკონიb

business as usual

ცხოვრება (ძველებურად) გრძელდება

 

So goodbye to delusion, distraction and division, hello to unity and resolve. In short, no more business as usual - ასე რომ, დავემშვიდობოთ ილუზიებს, უყურადღებობასა და აზრთა სხვადასხვაობას, მივესალმოთ ერთობასა და პრინციპულობას. მოკლედ, ცხოვრება ძველებურად ვეღარ გაგრძელდება [The Economist, “Business as usual - no thanks”]

კომენტარები: