ლექსიკონიb

bust a groove

თავის გაგიჟება, ერთი ამბავის ატეხვა

 

It is unlikely the Georgian entry will get Mr Putin busting a groove on the dance floor - ნაკლებად სავარაუდოა, რომ ქართველთა გამოსვლის გამო პუტინი საცეკვაო მოედანზე თავს გაიგიჟებს [Independent, Shaun Walker, “Georgia's Eurovision divas take aim at Putin”]

კომენტარები: