ლექსიკონიb

buy up

გამოსყიდვა (მთლიანი საწარმოსი) და მეპატრონედ გახდომა; მთლიანად ყიდვა, შეძენა

 

Such owners ... were buying up the media to exert political influence, not in search of profit - ამ ტიპის მეპატრონეები მედიასაშუალებას არა მოგებისთვის, არამედ პოლიტიკური გავლენის განმტკიცებისთვის იძენდნენ [The Economist, “From Bolshevism to backhanders”]

კომენტარები: