ლექსიკონიb

by (any) chance

შემთხვევით

 

Trying to fill that awkward silence by any chance? - შემთხვევით, ამ უხერხული სიჩუმის დარღვევას ხომ არ აპირებთ? [Daily Mail, “Caption Competition…]

კომენტარები: