ლექსიკონიb

by \ under the name of

ვინმეს სახელით, სახელს ამოფარებული

 

After several years as a prisoner, he was released by the British in 1949 and, under the name of Viktor Zeibots, was given a job as a driver for the British military authorities in West Germany - ციხეში გატარებული რამდენიმე წლის შემდეგ, 1949 წელს, ბრიტანელებმა იგი გაათავისუფლეს და დასავლეთ გერმანიაში ვიქტორ ცაიბოტსის სახელს ამოფარებული იგი ბრიტანეთის სამხედრო თანამდებობის პირების მძღოლად მუშაობდა [Daily Mail, “The Nazi monster recruited by MI6 to spy for Britain”]

კომენტარები: