ლექსიკონიb

by all means

ნებისმიერ შემთხვევაში, რაც არ უნდა მოხდეს

 

Iran: by all means talk softly, but don't forget the big stick - ირანი: ნებისმიერ შემთხვევაში, მშვიდად ისაუბრე, მაგრამ ძალაც არ დაივიწყო [Daily Mail, “Iran: by all means talk softly, but don't forget the big stick”]

კომენტარები: