ლექსიკონიb

by coincidence

(სრულიად) შემთხვევით

 

Labour ends early release for inmates: by coincidence, the election's just weeks away - პარტია ვადამდელ გათავისუფლებას ახერხებს: სრულიად შემთხვევით ეს არჩევნებამდე მხოლოდ ერთი კვირით ადრე ხდება [Daily Mail, “Labour ends early release for inmates…”]

კომენტარები: