ლექსიკონიb

by degrees

ნელნელა, თანდათან

 

A fortune by degrees - თანდათან დაგროვებული ქონება [Daily Mail, “A fortune by degrees”]

კომენტარები: