ლექსიკონიb

by dint of

გზით, საშუალებით, მეთოდით

 

He insist that nobody had sneaked into that place by dint of fix or favour - მან ხაზი გაუსვა, რომ იქ არავინ არ უნდა შემძვრალიყო ჩაწყობის ან ხათრის გაწევის გზით [Daily Mail, “Hail, scoffing greedsters of today's political elite”]

კომენტარები: