ლექსიკონიb

by far

აშკარად, უდაოდ, ულაპარაკოდ

 

Pakistan is by far the most convenient overland transit corridor to Afghanistan's restless southern provinces - პაკისტანი უდაოდ ავღანეთის შფოთიანი სამხრეთ პროვინციებისკენ მიმავალი ყველაზე მოსახერხებელი სახმელეთო დერეფანია [RFL/RL; Ahto LobjakasGeorgian Offer Of Afghan Transit Unlikely To Tempt NATO”]

კომენტარები: