ლექსიკონიb

by nature

ხასიათით, ბუნებით, თვისებებით

 

Silver by nature takes Haydock's grand national trial for a second time - ბუნებით რბილი ჰეიდოკსი უკვე მეორედ გადის დიდ ნაციონალურ გამოცდას [Daily Mail, “Silver By Nature takes Haydock's Grand National Trial for a second time”]

კომენტარები: