ლექსიკონიb

by oneself

თვითონ, სხვის დაუხმარებლად

 

'Hands off!' One can pick by oneself up, says Anne –„ ხელები შორს!“ ადგომა კაცს სხვის დაუხმარებლადაც შეუძლიაო, ამბობს ანა [Daily Mail, “Hands off!..”]

კომენტარები: