ლექსიკონიb

by origin (birth)

წარმომავლობით

 

For the record, he is, at least by origin, a British Tory - ცნობისთვის, იგი, ყოველ შემთხვევაში წარმომავლობით, ბრიტანელი თორია [Washington Post, Anne Applebaum, "Europe's Center-Right Parties Are Rewarded for Fiscal Restraint“]

კომენტარები: