ლექსიკონიb

by sight

დანახვაზე, შეხედვისას

 

Tourists dumbstruck by sight of over 10,000 wildebeest drowned in Masai Mara floods- მასაი-მარას წყალდიდობის შედეგად დახოცილი 10.000 მხეცის დანახვაზე ტურისტები გაქვავდნენ [Daily Mail, “Tourists dumbstruck…”]

კომენტარები: