ლექსიკონიb

by the skin of one's teeth

ძლივს, სასწაულად, რაღაც იღბალით

 

He had just, by the skin of his teeth and American intervention, managed to escape a full-blown invasion by Russia over the disputed territory of South Ossetia - იგი ის-ის იყო რაღაც იღბალითა და ამერიკული ჩარევის წყალობით სასწაულად გადაურჩა სამხრეთ ოსეთის სადაო ტერიტორიის გამო რუსეთის სრულმასშტაბიან ინტერვენციას [The New Yorker, Wendell Steavenson, "Georgia: The President and The Oligarch"]

კომენტარები: