ლექსიკონიb

by the way

სხვათა შორის

 

And by the way, 80% of Olympic flame's tour will be by security van - და, სხვათა შორის, ოლიმპიური ცეცხლის ტურის 80% დაცული მიკროავტობუსით შესრულდება [Daily Mail, „Unveiled...the 2012 pyjama torchbearers…”]

კომენტარები: