თეზაურუსიb

Bytecode

ბაიტ-კოდი. JAVA პროგრამის ფაილის ერთ-ერთი შემადგენელი კოდი 

კომენტარები: