თეზაურუსიc

CA \ Conversation Analysis

საუბრის ანალიზი. მედიატექსტების ანალიზის ნაირსახეობა, რომელიც შეისწავლის ტექსტების თავისებურებებს სოციალური ინტერაქციისას მედიურ დისკურსში, კერძოდ: საინფორმაციო ინტერვიუებსა და თოქშოუებს. საუბრის ანალიზი აღწერს საუბრის ფორმალურ სტრუქტურას და აანალიზებს, როგორ მოქმედებს იგი მედიის ინსტიტუციონალურ ჩარჩოებში.

კომენტარები: