თეზაურუსიc

Cable Modem

საკაბელო მოდემი. მოდემი, რომელიც შესაძლებელს ხდის პერსონალური კომპიუტერის დაკავშირებას ადგილობრივი საკაბელო ტელევიზიის ხაზთან. საკაბელო მოდემი უზრუნველჰყოფს სწრაფ და მუდმივ კავშირს ინტერნეტთან იმ არეალში, სადაც ინტერნეტკავშირი მყარდება ღერძული კაბელით.

კომენტარები: