თეზაურუსიc

Cable Television Home

კომლი, ოჯახი, რომელიც სარგებლობს საკაბელო ტელევიზიით; ოჯახი, რომელიც სატელევიზიო სიგნალებს ოპტიკურ–ბოჭკოვანი კაბელის მეშვეობით იღებს და არა თავისი ანტენით.

კომენტარები: