ლექსიკონიc

cack-handed

მოუქნელი, მოუხეშავი, ტლანქი

 

Cack-handed Russian tactics are boosting NATO in eastern Europe - რუსეთის ტლანქი ტაქტიკა ნატოს აღმოსავლეთ ევროპისკენ უბიძგებს [The Economist, "The neighbour from hell“]

კომენტარები: