ლექსიკონიc

call foul

უსამართლობის, სიბინძურის გამოაშკარავება, გაცხადება, მხილება

 

You might call foul when a country paying compensation to victims of "rendition" reminds you of the "values" you signed up to in joining the Council of Europe - როდესაც ქვეყანა, რომელიც ექსტრადაციის მსხვერპლთ კომპენსაციებს უხდის, შენ იმ „ღირებულებებს“ გახსენებს, რომელთა დაცვაზეც ხელი ევროსაბჭოში გაწევრიანებისას მოაწერე, ამ დროს სიბინძურე და უსამართლობა უნდა ამხილო [The Independent, Mary Dejevsky, “We can't stop getting Russia wrong”]

კომენტარები: