ლექსიკონიc

call smb's attention

ვიღაცის ყურადღების მიპყრობა

 

I would call your attention to the very serious tone that he used in condemning this broadcast - მე მინდა თქვენი ყურადღება ძალიან სერიოზულ ტონზე მივაპყრო, რომლითაც მან გადაცემა დაგმო [RFE/RL, Brian WhitmoreErratic Response To Invasion Hoax Raises Suspicions“]

კომენტარები: