თეზაურუსიc

Calotype

კალოტიპი. ფოტოგრაფიის ადრეული ტექნიკა, პროცესი, რომლის დროსაც ფოტონეგატივებს ვერცხლის იოდიდით დაფარულ ქაღალდზე ამზადებდნენ. ტექნიკა გამოიგონა უილიამ ჰენრი ფოქს ტალბოტმა (1800-77). წარმოდგება ბერძნული სიტყვიდან kalos (ლამაზი).

კომენტარები: