თეზაურუსიc

Camera cue

სიტყვასიტყვით "კამერის სიგნალი", აღნიშნავს წითელ ნათურას სატელევიზიო კამერაზე, რომელიც მასალის გადაცემის დროს ანთია. 

კომენტარები: