ლექსიკონიc

campaign plan

რაიმე კამპანიის, ოპერაციის გეგმა

 

In a new piece for Small Wars Journal, David Hollis describes how the Russian government integrated cyber operations into its campaign plan against Georgia - გამოცემა Small Wars Journal-ის სვეტში დევიდ ჰოლისი აღწერს იმას, თუ როგორ ჩართო რუსეთის ხელისუფლებამ კიბერსივრცის ოპერაციები საქართველოს წინააღმდეგ საკუთარი კამპანიის გეგმაში [Foreign Policy; Robert HaddickThis Week at War: Lessons from Cyberwar I“]

კომენტარები: