თეზაურუსიc

Campaign Strategy

კამპანიის სტრატეგია. კამპანიის გაგება იმ თვალსაზრისით, თუ როგორ შესძლებს კანდიდატი არჩევნების მოგებას, ვინ და რატომ მისცემს მას ხმას. სტრატეგია მოიცავს ღონისძიებების სისტემის დაგეგმვას, ორგანიზებასა მართვას ამოცანის მიხედვით.

კომენტარები: