ლექსიკონიc

can-do

საქმიანი და ენერგიული

 

Sixty-two-year-old Bagapsh, hailed by many Abkhaz as a can-do technocrat who presided over a period of relative calm in the territory’s topsy-turvy fortunes  - 62 წლის სერგეი ბაღაფში, ბევრი აფხაზისათვის მოსაწონი პიროვნება, როგორც საქმიანი და ენერგიული  ტექნოკრატი, რომელიც ამ ტერიტორიას არეულ-დარეული წლების შედარებით მშვიდ პერიოდში მართავდა [Paul Rimple, EurasiaNet.org, “Abkhazia: Preparing for the Future, Post-Bagapsh”]

კომენტარები: