თეზაურუსიc

Carnivore

"მტაცებელი", კომპიუტერული პროგრამის თავდაპირველი სახელწოდება, რომელმაც საშუალება მისცა ფედერალური დაზვერვის ბიუროს, მსოფლიო მასშტაბით ეკონტროლებინა ელექტრონული ფოსტის გზავნილები; პროგრამა "იჭერდა" განსაზღვრულ სიტყვებს, რომლებიც განსაზღვრული კოდის მატარებლად იყვნენ მიჩნეულნი FBI-ს მიერ. მოგვიანებით პროგრამას სახელი გადერქვა და DCS 1000 ეწოდა.

კომენტარები: