ლექსიკონიc

carrots and sticks

მუქარისა და დაყვავების პოლიტიკა

 

The European Union, just 100km (60 miles) away, has both carrots and sticks at its disposal - ევროკავშირს, აქედან სულ რაღაც 100 კილომეტრში, მუქარისა და დაყვავების პოლიტიკა აქვს მომარჯვებული [The Economist, „Another forgotten conflict“]

კომენტარები: