ლექსიკონიc

carry out

განხორციელება, შესრულება

 

I do not know who carried out this bombing but I totally condemn this kind of terrorism - მე არ ვიცი ვინ განახორციელა ეს აფეთქება, მაგრამ კატეგორიულად ვგმობ ამ სახის ტერორიზმს [The Independent; Shaun Walker & Kim SenguptaGeorgian President warns against violence in the region after Moscow attack“]

In practice, this "responsibility to protect" has been applied highly selectively and carried out, as a rule, by coalitions of the willing - პრაქტიკაში ამ „დაცვის პასუხიმსგებლობას“ შერჩევით იყენებდნენ, ხოლო ახორციელებდნენ, როგორც წესი „კეთილი ნების კოალიციის“ ძალებით [RFL/RL; Ahto LobjakasThe Kosovo Precedent“] 

კომენტარები: