ლექსიკონიc

case of who-shot-first

„ვინ დაიწყო ყველაფერი“ სტილის შემთხვევა, მოვლენა

 

A border dispute, inflamed by propaganda and whipped-up ethnic tension, resulted in a murky case of who-shot-first - პროპაგანდითა და ეთნიკური დაძაბულობით გაღვივებული სასაზღვრო დავა საბოლოო ჯამში „ვინ დაიწყო ყველაფერი“-ს სტილის ბნელ მოვლენად გარდაიქმნა [Foreign Policy; Robert HaddickThis Week at War: Lessons from Cyberwar I“]

კომენტარები: