ლექსიკონიc

case-by-case basis

გამორჩეული, ინდივიდუალური, სხვებისგან განსხვავებული; სხვებისაგან რაიმე ნიშნით გამორჩეული

 

Where specific weapons sales are concerned, we treat it like we do with other countries. They’re taken a case-by-case basis, taking a lot of factors into account – რაც შეეხება სპეციფიკური იარაღით ვაჭრობის შემთხვევებს, ამას ჩვენ ზუსტად ისე განვიხილავთ, როგორც სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში ვაკეთებთ. ყველა შემთხვევას ვიღებთ ცალკე, სათითაოდ, უამრავი ფაქტორის გათვალისწინებით [Eurasianet.org, Joshua Kucera, “New Law On Weapons For Georgia Won't Change Anything”]

კომენტარები: