ლექსიკონიc

cast a ballot

არჩევნებში მონაწილეობა, ხმის მიცემა; საარჩევნო ბიულეტენის ჩაგდება

 

Georgians cast ballots to elect 64 new municipal councils for four-year terms - ქართველები არჩევნებში მონაწილეობენ, რათა ოთხწლიანი ვადით 64 მუნიციპალური საბჭო აირჩიონ [RFE/RL, Brian WhitmoreGeorgian Exit Polls Show Incumbent Ugulava Winning Reelection As Tbilisi Mayor“]

კომენტარები: