ლექსიკონიc

cast an eye

თვალის დადგმა

 

Russia first cast its eye south during the time of Peter the Great and began a campaign to conquer the North and South Caucasus which went on in its first phase until the 1860s – რუსეთმა პირველად კავკასიას თვალი პეტრე პირველის დროს დაადგა და ჩრდილოეთ და სამხრეთ კავკასიის დაპყრობის კამპანია წამოიწყო, რომლის პირველი ფაზა 1860-იან წლებამდე დასრულდა [The Telegraph, Sarah Marcus, “Moscow bombings are the latest tragic twist in long, violent saga”]

კომენტარები: