ლექსიკონიc

cast vote

ხმის მიცემა

 

When Georgian President cast his vote in Tbilisi in municipal elections on May 31, he pointedly said that his government's real adversaries were not the Georgian opposition but the Russian forces based in breakaway Abkhazia and South Ossetia - როდესაც საქართველოს პრეზიდენტი 30 მაისის მუნიციპალურ არჩევნებზე ხმის მისაცემად მივიდა, მან მკაფიოდ განაცხადა, რომ მისი მთავრობის რეალური მოწინააღმდეგე არა ქართული ოპოზიცია, არამედ აჯანყებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში დაბანაკებული რუსული არმიაა [RFE/RL, Brian WhitmoreThe Yalta Syndrome And Its Critics“]

კომენტარები: