ლექსიკონიc

casus belli

„კაზუს ბელი“, ომის გამოცხადების საბაბი

 

That was why they spent much of the previous year taunting and teasing the Georgians, shooting down their planes, firing on their police officers, attacking their villages, all in an attempt to create a casus belli - სწორედ ამიტომ იყო, რომ მთელი გასული წლის განმავლობაში ისინი დასცინოდნენ და ამასხარავებდნენ ქართველებს, აგდებდნენ მათ თვითმფრინავებს, ესროდნენ პოლიციელებს, თავს ესხმოდნენ სოფლებს – და ამ ყველაფერს ომის გამოცხადების საბაბისთვის აკეთებდნენ [Washington Post, Anne Applebaum, „Anne Applebaum on the Propaganda Battle over Georgia“]

კომენტარები: