თეზაურუსიc

Catalyst effect

კატალიზატორის ეფექტი. აღნიშნავს ვითარებას, რომელშიც გაზეთს, ტელევიზიას, რადიოს, სხვა მედიურ საშუალებებს შეუძლიათ შეცვალონ სიტუაცია, მოახდინონ მისი მოდიფიცირება ან გამშუალებლის როლი ითამაშონ (იხილეთ Mediation)

კომენტარები: