თეზაურუსიc

Catharsis

კათარზისი. ტრაგიკული ან ძალადობის ამსახველი მხატვრული ნაწარმოების ან დრამის  ეფექტის ტიპი, რომელიც აუდიტორიას ემოციურად განწმენდს და ათავისუფლებს მათ ნებისმიერი სურვილისა და მოტივისაგან, აღმოჩნდნენ ასახული ქმედებების ობიექტი. ეს არისტოტელესეული ტერმინი თანამედროვე მედიამკვლევრებმა მედიაში ასახული ძალადობის ეფექტების კვლევას იმდენად დაუკავშირეს, რამდენადაც კათარზისის ცნება უშუალოდ უკავშირდება მავნე ქცევითი ეფექტების შესაწავლას.

კომენტარები: