თეზაურუსიc

Catharsis Hypothesis

კათარზისის ჰიპოთეზა.  ჰიპოთეზა, რომლის თანახმადაც, ფილმებში ან ტელეგადაცემებში წარმოჩენილ აგრესიასა და ძალადობას თერაპიული ეფექტი აქვს მაყურებელ აუდიტორიაზე, რომ ისინი საზოგადოებისთვის უვნებლად, მისთვის ზიანის მიუყენებლად ათავისუფლებენ აგრესიულ იმპულსებს, რომელთა გავლენითაც ადამიანს მავნე საქციელის ჩადენა რეალურ ცხოვრებაში შეეძლო.

კომენტარები: