თეზაურუსიc

Caucuses

შეერთებულ შტატებში პოლიტიკური პარტიის დახურული ყრილობა მომავალ არჩევნებზე წარმომადგენლის ან კანდიდატის არჩევის მიზნით.

კომენტარები: