თეზაურუსიc

Cause-related (marketing)

ქველმოქმედებაზე მიმართული მარკეტინგი. ტერმინის ხმარების ველს ძირითადად საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების სფერო წარმოადგენს.

კომენტარები: