ლექსიკონიc

cease-fire

ცეცხლის შეწყვეტა

 

They mediated a cease-fire and negotiated a pull-back of forces from territory into the two breakaway regions – მათ იშუამდგომლეს ცეცხლის შეწყვეტის თაობაზე და მოილაპარაკეს, რომ ჯარი უკან, გამოყოფილი რეგიონებისაკენ, დაიხევდა [Paul Rimple, Fred Weir, The Christian Science Monitor, „Russia, Georgia remain in distrustful deadlock on anniversary of 2008 war“] 

კომენტარები: