თეზაურუსიc

Ceefax

სი-ფაქსი. ბი-ბი-სი-ს ტელეტექსტური სამსახურის სავაჭრო დასახელება 1974 წლის სექტემბრიდან.

კომენტარები: