ლექსიკონიc

central government

ცენტრალური მთავრობა, ცენტრი

 

Mr. Medvedev has blamed the "economic backwardness" of the Caucasus, and Mr. Putin has promoted a development plan under which the central government will invest $13 billion in the region over the next decade - მედვედევი ყველაფერს კავკასიის „ეკონომიკურ ჩამორჩენილობას“ აბრალებს, პუტინი კი განვითარების პროგრამას ახორციელებს, რომლის ფარგლებშიც ცენტრალური ხელისუფლება მომდევნო ათი წლის განმავლობაში ამ რეგიონში 13 მილიარდი დოლარის ინვესტიციას გეგმავს [The Washington Post, EditorialWhy Russia can't stop terrorists”]

კომენტარები: