ლექსიკონიc

change out of smth

გამოცვლა

 

He sent them home to change out of their suits and ties so they could fight the invaders - მან ისინი სახლებში გაუშვა, რომ ოფიციალური კოსტიუმები გამოეცვალათ და დამპყრობლებთან საბრძოლველად უფრო მოხერხებული ტანისამოსი ჩაეცვათ [The Daily Beast, Owen Matthews, “ Why McCain Loves Misha”]

კომენტარები: