თეზაურუსიc

Chequebook journalism

ევფემიზმი, გამოიყენება ჟურნალისტის მიერ მავანისთვის ქრთამის მიცემის აღსანიშნავად რაიმე ამბავზე ექსკლუზიური უფლებების მოსაპოვებლად

კომენტარები: