ლექსიკონიc

cherry-pick

ამორჩევა, გამორჩევა, ამოკრება (საუკეთესო ვარიანტისა, ნაწილისა...)

 

The report was written so carefully that different sides could cherry-pick findings to support their narratives of the war - ანგარიში ისე ფრთხილად იყო შედგენილი, რომ მხარეებს შეეძლოთ ის ადგილები გამოერჩიათ, რომლებიც ომის შესახებ მათ შეხედულებას დაუჭერდა მხარს [The Washington Post, Sarah Marcus, „Georgia Latches On to Silver Lining in Inquiry on War“]

კომენტარები: