ლექსიკონიc

chip away at

შესუსტება, ძირის გამოთხრა; შეკვეცა; შეზღუდვა

 

Chipping away at free speech - სიტყვის თავისუფლების შეზღუდვა [Washington Post, Anne Applebaum, „Chipping Away at Free Speech“]

კომენტარები: